ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ


Μεσιτικές Υπηρεσίες Ακινήτων
Η εταιρεία GRISS παρέχει κτηματομεσιτικές υπηρεσίες (Real Estate Services) σε επαγγελματικά ακίνητα όπως καταστήματα, γραφεία, βιομηχανικά ακίνητα, ξενοδοχεία, σε οικιστικά ακίνητα όπως διαμερίσματα, μονοκατοικίες, μεζονέτες, εξοχικές κατοικίες καθώς και σε εκτάσεις γαιών, αγροτεμάχια και οικόπεδα. Οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν ενδεικτικώς τη διαχείριση ακινήτων, τη διαμεσολάβηση, την έρευνα εξέρευσης ακινήτου για αγορά ή μίσθωση, την ανάθεση και προώθηση εκμίσθωσης ή πώλησης ακινήτου. Σε όλες τις παραπάνω κατηγορίες ακινήτων, η εταιρεία αναλαμβάνει, διαχειρίζεται και προωθεί ακίνητα που πληρούν συγκεκριμένα ποιοτικά χαρακτηριστικά και οικονομικά μεγέθη και στα οποία οι επιθυμίες και τα προσδοκώμενα αποτελέσματα των εντολέων της συμβαδίζουν με τη φιλοσοφία και τις εκτιμήσεις της εταιρείας. Κύριος χώρος δραστηριότητας είναι η ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης, και κατά περίπτωση ολόκληρη η ελληνική επικράτεια καθώς και επιλεγμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως επενδυτικοί προορισμοί. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη σελίδα ΑΚΙΝΗΤΑ ή επικοινωνείστε μαζί μας σχετικά πιέζοντας εδώ.

Υπηρεσίες Μηχανικού
Κύρια δραστηριότητα των υπηρεσιών μηχανικού αποτελεί η παροχή αξιόπιστων και έγκυρων εκτιμητικών συμβουλών για ακίνητα είτε για τη χάραξη της ορθής επενδυτικής στρατηγικής είτε για κάθε είδους άλλο σκοπό, νομική ανάγκη με αντίστοιχη δυνατότητα τεκμηρίωσης και παράστασης σε δικαστικές ακροαματικές διαδικασίες (απαλλοτριώσεις, διενέξεις, κληρονομικά, κλπ)​. Η υπηρεσία παρέχεται από πιστοποιημένους μηχανικούς-εκτιμητές οι οποίοι παρακολουθούν εκ του σύνεγγυς τις εξελίξεις, τις τάσεις και την πορεία της κτηματαγοράς εξασφαλίζοντας την αξιοπιστία και την ακεραιότητα των παρεχόμενων εκτιμήσεων. Η εταιρεία δύναται επίσης να αναλάβει την μελέτη και εκτέλεση έργων αρχιτέκτονα, πολιτικού, μηχανολόγου και ηλεκτρολόγου μηχανικού όπως κτιριακές μελέτες και κατασκευές, πολεοδομικές άδειες, ανακαινίσεις, κλπ, μέσω του ευρύτερου δικτύου συνεργατών μηχανικών που διατηρεί.

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
Η εταιρεία παρέχει εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες ​σε θέματα ανάπτυξης και αξιοποίησης ακινήτων, επενδύσεων σε ακίνητα αλλά και σε περιπτώσεις εμπορικών επιχειρήσεων που επιθυμούν την είσοδό τους στην αγορά του retail, τη μεταγκατάστασή τους (relocation) καθώς και σε θέματα επαναδιαπραγμάτευσης όρων μισθωτικών συμβάσεων. Παράλληλα η εταιρεία παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες επάνω σε χρηματοδοτικά προγράμματα επενδύσεων ακινήτων, προγράμματα επιδοτήσεων επενδύσεων σε εμπορικά, τουριστικά και βιομηχανικά ακίνητα (ΕΣΠΑ, κλπ) υποστηρίζοντας παράλληλα την εκπόνηση μελετών σκοπιμότητας και βιωσιμότητας επενδύσεων και επιχειρήσεων.

All in One Υπηρεσίες Ακινήτων
Νέα αντίληψη, νέοι τρόποι συνεργασίας… Αναθέστε μας τη συγκεκριμένη σας επιθυμία, ορίστε μαζί μας το επιθυμητό αποτέλεσμα και το πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας και αφήστε σε μας τα υπόλοιπα. Η υπηρεσία αυτή απευθύνεται κυρίως σε αλλοδαπούς αλλά και γενικότερα σε επενδυτές με νέα αντίληψη στη διαχείριση της ακίνητης πειουσίας. Οι εξειδικευμένοι συνεργάτες μας (μηχανικοί, δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, κλπ) θα φροντίσουν για το επιθυμητό αποτέλεσμα με τη λιγότερη δυνατή δική σας συμμετοχή. Το σύνολο των ενεργειών ανατίθεται σε επαγγελματίες της αγοράς και σας γλιτώνει από χρονοβόρες διαδικασίες, γραφειοκρατία, κόπο, άσκοπες ενέργειες, πολύτιμο χρόνο αλλά και χρήματα. Όλες οι υπηρεσίες ή μεγάλο μέρος αυτών ανατίθενται σε εμάς βάση ειδικής έγγραφης σύμβασης που περιγράφει αναλυτικά το σύνολο των ενεργειών μας.

Πράσινη ενέργεια
Μεσιτικές αλλά και συμβουλευτικές, μελετητικές και κατασκευαστικές υπηρεσίες στον ταχύτερα αναπτυσσόμενο κλάδο σήμερα στην Ελλάδα. Η εταιρεία διαμεσολαβεί στην αγορά ή στην πώληση υφιστάμενων αδειών αλλά και εγκατεστημένων σε λειτουργία μονάδων παραγωγής ανανεώσιμων μορφών ενέργειας, ιδίως δε φωτοβολταϊκών πάρκων, διαθέτοντας την αντίστοιχη εμπειρία από την κατασκευή αλλά και τη συμμετοχή των ιδρυτών της σε σημαντικό αριθμό σταθμών παραγωγής ηλιακής ενέργειας σε λειτουργία. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας πιέζοντας εδώ.