ΑΚΙΝΗΤΑ


Η εταιρεία διαχειρίζεται και προωθεί τόσο οικιστικά όσο και επαγγελματικά ακίνητα και εκτάσεις γης σε όλη την ελληνική επικράτεια. Η επιλογή των ακινήτων που  θα αναλάβουμε να διαχειριστούμε γίνεται με προσεκτική επιλογή στα ποιοτικά χαρακτηριστικά των ακινήτων και όχι με κριτήρια όπως το μέγεθος ή η τιμή του ακινήτου. Απαραίτητη δε προϋπόθεση συνεργασίας αποτελεί η ταύτιση σε έναν ελάχιστο έστω βαθμό της άποψης της εταιρείας με την άποψη του εντολέα-πελάτη για το προσδοκώμενο και επιθυμητό από μέρους του πελάτη αποτελέσματος. Σε κάθε περίπτωση θα προτιμήσουμε -σε αντίθεση με τον ανταγωνισμό- να αρνηθούμε την ανάθεση μιας εντολής εάν δεν πιστεύουμε πως μπορούμε να προσφέρουμε επαρκώς και αποτελεσματικώς τις υπηρεσίες μας και να φέρουμε το αποτέλεσμα που θα δικαιώσει τις προσπάθειές μας. Παράλληλα επιδιώκουμε σε ιδιαίτερες περιπτώσεις ακινήτων την αποκλειστική ανάθεση, παραιτούμενοι πολλές φορές κατόπιν συμφωνίας με τους εντολείς μας από την απαίτηση και είσπραξη αμοιβών από την αντισυμβαλλόμενη πλευρά. Η πρακτική αυτή έχει αποδειχθεί ότι οδηγεί στα βέλτιστα οικονομικά αποτελέσματα αλλά και στον περιορισμό του χρονικού διαστήματος μέχρι την επίτευξη συμφωνίας.

Ο αριθμός των ακινήτων που θα αναλάβουμε δεν αποτελεί για εμάς αυτοσκοπό και σε αντίθεση με την γενική πρακτική που ακολουθούν οι περισσότερες εταιρείες και μεσιτικά γραφεία, η ανάρτηση του χαρτοφυλακίου των ακινήτων μας στο διαδίκτυο δεν αποτελεί μέρος της φιλοσοφίας της εταιρείας μας. Αυτό γίνεται πολλές φορές για λόγους εμπιστευτικότητας, αποφυγής σύγκρουσης συμφέροντος (conflict of interest) τόσο με πελάτες που μας ανέθεσαν το ακίνητό τους όσο και με συνεργάτες-συναδέλφους που προωθούν ή διαχερίζονται το ίδιο ακίνητο. Επιπλέον δε, η συνεχής επικαιροποίηση ενός χαρτοφυλακίου με εκατοντάδες ακίνητα στα οποία τα δεδομένα και η διαθεσιμότητα μεταβάλλονται καθημερινά, αποδεικνύεται πολλές φορές αδύνατο στην πράξη. Προκειμένου λοιπόν να διαμορφώνονται λανθασμένες εντυπώσεις ή να δίδονται λάθος πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο (on line) σχετικά με κρίσιμα μεγέθη όπως οι ζητούμενες τιμές πώλησης-μίσθωσης, προτιμάται η παροχή των δεδομένων να γίνεται κατόπιν εκδήλωσης συγκεκριμένου ενδιαφέροντος και αφού προηγηθεί ο έλεγχος και η ακρίβεια των δεδομένων που θα παρασχεθούν στον ενδιαφερόμενο πελάτη. Χαρακτηριστικό παράδειγμα όλων των παραπάνω αποτελεί το γεγονός ότι τα ίδια ακίνητα εμφανίζονται πολλές φορές σε διαφορετικές ιστοσελίδες μεσιτικών γραφείων αλλά και διαφόρων κτηματομεσιτικών portals ή αγγελιών, με εντελώς διαφορετικά χαρακτηριστικά και κυρίως τιμές, γεγονός που οδηγεί σε σύγχιση τον ενδιαφερόμενο πελάτη αλλά και συνήθεις προστριβές μεταξύ κτηματομεσιτών και εντολέων (ιδιοκτητών και υποψήφιων αγοραστών ή μισθωτών).


” Η εταιρεία μας δεσμεύεται να παρέχει στους πελάτες της τα ορθά και ακριβή στοιχεία τόσο των ακινήτων που διαχειρίζεται όσο και γενικότερα στατιστικών στοιχείων της κτηματαγοράς, προκειμένου να τους διευκολύνει σε κρίσιμες αποφάσεις και τις σωστές και συμφέρουσες προς αυτούς επιλογές ”

ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ

ΕΞΟΧΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΑ