ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑGRISS IKE

Ιωνος Δραγούμη 4
54640, Θεσσαλονίκη
ΕΛΛΑΔΑ

Τηλ: +30 2310 262523